Ekonomisk klarhet
Framtidssäkra verksamheten med ett proaktivt specialistteam. Vi erbjuder effektiva lösningar inom lön, ekonomi, rapportering och interim.

Ekonomisk klarhet hjälper verksamheten att växa.
Press Release: KlaraPapper går samman med MPC Consulting
Kunder
Läs mer om våra kunder, och hur de upplever det är att arbeta med oss på KlaraPapper.
KlaraPapper kunde snabbt ge oss vägledning och tillsammans kom vi fram till vilka behov vi hade. Jag upplever att KlaraPapper förstod vår vision om en effektiv ekonomifunktion och de bemöter oss alltid med bra lösningar.
Lena Karlsson, Brandskyddsföreningen
Läs mer
Vi känner ett stort förtroende för KlaraPapper och har överlåtit hela ansvaret till dem. Vi har ingen administrativ avdelning hos oss och då har vi anlitat KlaraPapper som vår outsourcade ekonomiavdelning.
Hans Curman, Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Läs mer
Jag känner en stark tilltro till KlaraPapper. En av de viktigaste anledningarna är att jag kan lita på att de värnar om vår integritet och hanterar våra uppgifter med stor professionalitet. Jag rekommenderar KlaraPapper till alla som växer snabbt och är i behov av struktur.
Adam Rosenholm, Doktor.se
Läs mer
Några av våra kunder
kund1
kund2
kund3
kund4
kund5
Om KlaraPapper
KlaraPapper samarbetar med små, medelstora och växande företag som behöver stöd inom redovisning, ekonomistyrning och lönehantering, samt rekrytering och interimstjänster.

Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje som sprider sig internt och till kunder. På KlaraPapper tror vi att ekonomisk klarhet lägger grunden för tillväxt och för oss är det viktigt att både kunder och medarbetare får möjlighet att utvecklas. Vi är stolta över den anda som finns i företaget: varm, kunnig och välkomnande.
Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700