Uppstarten med East Capital

KUNDCASE – LÖN

Uppstart av lönehantering i internationella koncerner som East Capital ställer höga krav på KlaraPapper.

”Vi har digitaliserat rutinerna inom löneadministrationen. Med KlaraPapper fick vi både en effektiv uppstart och flexibilitet i det löpande samarbetet. Det är ett måste eftersom vi ställer höga krav kring vår komplexa verksamhet.”

– Anette Ähdel, HR-koordinator, East Capital International AB

Utmaningen
East Capital är en internationell koncern med medarbetare i många länder och koncernspråket är engelska.

East Capital efterfrågade en samarbetspartner som kunde ta ansvar för hela löneprocessen, inklusive ansvar för systemen. De behövde webbaserad tidrapportering och digital hantering av reseräkningar.

KlaraPapper fick efter en noggrant genomförd upphandling förtroendet att överta ansvaret för lönehanteringen.

Samarbetet
En projektplan sattes upp och KlaraPapper genomförde uppstarten i nära samarbete med East Capitals HR- och ekonomiavdelningar.

Uppstart av lönehantering, för en komplex verksamhet, kräver många olika steg. I det här fallet förbereddes uppstarten två månader före första lönekörning. Det krävdes ett noggrant arbete för att bland annat konfigurera verktygen så att de passade East Capitals behov.

I uppstarten ingick även utbildning av medarbetarna för tid- och reseräkningsverktygen, på plats hos East Capital.

Resultatet
Målen med uppstarten nåddes och lönehanteringen kom igång enligt plan.

East Capital och KlaraPapper har kontinuerliga utvecklingsmöten och samarbetet fungerar fortsatt väl.

Efter den lyckade uppstarten fördjupades samarbetet. KlaraPapper fick sedermera förtroendet att även sköta redovisning och rapportering i några av East Capitals fondbolag.

Läs gärna mer om East Capital på www.eastcapital.com