Samarbetet med snabbväxande Hestia

KUNDCASE – LÖN

Hur kan lönehanteringen vara lika effektiv, oavsett om företaget har 15 eller 160 medarbetare?

”Det jag uppskattar mest med KlaraPappers lönehantering är den goda relationen och servicen. Vi får snabb återkoppling med hög kvalitet. Samarbetet har utvecklats i takt med oss – vi har växt från 15 till 150 medarbetare under de senaste åren.”
– Anders Ringhag, ekonomichef, Hestia Fastighetsförvaltning AB

Utmaningen
Hestia Fastighetsförvaltning har en egen ekonomifunktion men har sedan länge outsourcat lönehanteringen till KlaraPapper. Kvalitetsfrågor värderas högt och Hestia har kollektivavtal för både tjänstemän och arbetare.

Tidigare hade Hestia en enkel lönehantering, med manuell tidrapportering. Men när bolag växer snabbt behöver de också tjänster som är skalbara. Det blir fler medarbetare och nya dotterbolag startas. Behoven av förbättrat IT-stöd och utvecklad rapportering ökar kontinuerligt.

Samarbetet
Hestia och KlaraPapper har en ömsesidig långsiktighet i samarbetet. Det har också varit god kontinuitet med samma konsulter och kontaktpersoner under lång tid.

Den kundansvariga lönekonsulten har varje vecka löpande kontakt med kontaktpersonen på Hestia. De träffas regelbundet, flera gånger per år, i utvecklingsmöten.

Under årens lopp har mycket skett. Tidrapporteringen har digitaliserats, likaså hanteringen av reseräkningar. Numera är lönekonsulterna inte bara stöd till HR/Ekonomi utan även direkt till cheferna inom de olika bolagen. Medarbetares lönespecifika frågor går direkt till konsulterna på KlaraPapper.

Även rapporteringen har vidareutvecklats. Ett exempel är att Hestia ville följa resultatet i olika kundprojekt. Eftersom det är en personalintensiv verksamhet behöver även lönekostnader fördelas på projekten. KlaraPapper sköter denna fördelning redan vid lönehanteringen och bokföringsunderlagen överförs digitalt in i ekonomisystemet.

Resultatet
Samarbetet vidareutvecklas i takt med Hestias behov och KlaraPapper kommer med nya lösningar.

Exemplet med Hestia visar också att lönehanteringen kan vara lika effektiv, oavsett om företaget har 15 eller 150 medarbetare.

Läs gärna mer om Hestia på www.hestia.se