Koncernredovisningschef

När ditt bolag har gjort förvärv och blir en koncern så kan det finnas anledning till att förstärka organisationen med en koncernredovisningschef. En koncernredovisningschef leder arbetet med koncernredovisning inklusive konsolidering. En interim koncernredovisningschef hjälper till med att utveckla processer vilket är strategiskt och operativt viktigt. Koncernredovisningschefen är en nyckelperson som ofta ingår i en central finansfunktion med fokus på:
  • Koncernredovisning
  • Koncerninterna mellanhavanden
  • Konsolidering
  • Eliminering
  • Redovisningsregler
  • Bokslut
  • Inkomstskatt
  • Rapportering

Här finns ofta ansvaret för att samordna och utveckla processer för koncernrapportering och externrapportering. Med ett stort intresse för redovisning och en vilja att utveckla arbetet på er ekonomiavdelning gör KlaraPappers konsulter skillnad. Med god planering, ett lösningsorienterat fokus och med stor systemvana kan vi bistå er i att uppnå era mål. Våra konsulter är noggranna och ansvarstagande.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.