Doktor.se i säkra händer

 

Doktor.se i säkra händer

När företag växer snabbt är det extra viktigt att ha bra rutiner och tillförlitliga ekonomiska underlag för att kunna fatta kloka beslut. Samtidigt är det just under snabb tillväxt som detta kan vara svårt att upprätthålla. Det vet Doktor.se. Företaget växte i rask takt, mycket snabbare än de hann rekrytera personal på finanssidan. För att lösa situationen tog de hjälp av KlaraPapper.

- Vi tog flera kapitalinitiativ på kort tid i och med att vi bland annat knöt till oss nya hälsocentraler. På bara några månader gick vi från att vara 12 personer till 93. Vi behövde extern hjälp. KlaraPapper hade gjort ett bra jobb med vår årsredovisning och därför var valet enkelt, säger Adam Rosenholm, finansdirektör på Doktor.se.

Två månader efter att KlaraPapper hade fått uppdraget hade redovisningsteamet hjälpt Doktor.se att komma i kapp med sin redovisning och skapat tydliga rutiner som gör att företaget nu kan växa i samma takt men under kontrollerade former.

- Samarbetet fungerar fantastiskt bra. Varje månad får jag en rapport som jag sedan presenterar för styrelsen. Rapporten är en stark grund i vårt beslutstagande. Innan flög vi i blindo och nu tar vi beslut som är baserade på fakta, säger Adam.

De anpassade månadsrapporterna som KlaraPapper ger Doktor.se har byggts utifrån företagets behov och struktur. Allt för att rapporten ska bli så knivskarp som möjligt och ge insikter som mynnar ut i kloka beslut.

- Jag känner en stark tilltro till KlaraPapper. En av de viktigaste anledningarna är att jag kan lita på att de värnar om vår integritet och hanterar våra uppgifter med stor professionalitet. Jag rekommenderar KlaraPapper till alla som växer snabbt och är i behov av struktur, säger Adam.

Doktor.se erbjuder en digital service i form av en app som hjälper människor med sjukvårdsrådgivning på distans. Inom tre minuter kan den som söker rådgivning kostnadsfritt få kontakt med en specialistsjuksköterska, barnmorska, läkare eller psykolog. Doktor.se äger dessutom två fysiska vårdcentraler. De är en av landets största aktörer inom digital vård med sina 50 000 användare.

Mer om Doktor.se kan du läsa på deras hemsida!

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.