Nära och effektivt när Brandskyddsföreningen och KlaraPapper jobbar ihop

 

Nära och effektivt när Brandskyddsföreningen
och KlaraPapper jobbar ihop

Lena Karlsson, Brandskyddsföreningen

När Brandskyddsföreningen i början av 2016 stod inför utmaningen att bygga upp en ny ekonomifunktion tog de hjälp av KlaraPapper för delar de själva inte hade resurser eller kunskap för.

– KlaraPapper kunde snabbt ge oss vägledning och tillsammans kom vi fram till vilka behov vi hade. Jag upplever att KlaraPapper förstod vår vision om en effektiv ekonomifunktion och de bemöter oss alltid med bra lösningar, säger Lena Karlsson, Ekonomichef, Brandskyddsföreningen.

Lena Karlsson har själv en bakgrund inom redovisningsbranschen och vet hur viktigt det är att samarbeta med en byrå som har bred kompetens och flexibla lösningar.

Under tid har parterna utvecklat ett nära samarbete och skapat ett helhetsgrepp vilket lett till ett effektivt arbetssätt. Brandskyddsföreningen har i dag en egen ekonomifunktion men har outsourcat kundfakturor, leverantörsfakturor och redovisning till KlaraPapper.

Att ha ett säkert och fungerande informationsflöde mellan parterna är av stor betydelse för Brandskyddsföreningen. Något som annars kan vara svårt när tjänster outsourcas och leden blir många och information försvinner.

Med KlaraPapper är det enkelt att etablera en god relation, det gör att det blir smidigt att överföra information mellan varandra. Vi har regelbunden kontakt och veckovisa möten för att se till att alla i organisationen håller sig uppdaterade, säger Lena Karlsson.

Med extern expertis från KlaraPapper kan Brandskyddsföreningen se till att ekonomistyrningen fungerar på bästa sätt. Samarbetet är under ständig utveckling och hela tiden pågår ett arbete för att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra ekonomifunktionen.

– KlaraPapper har blivit en del i vår verksamhet och de känns alltid nära. Tillsammans kan vi tillgodose verksamhetens behov och driva Brandskyddsföreningen framåt, säger Lena Karlsson.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärdesräddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

www.brandskyddsforeningen.se

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.