Rätt fokus med hjälp av outsourcad ekonomiavdelning

 

Rätt fokus med hjälp av outsourcad ekonomiavdelning

Ett enormt engagemang hos några ideellt arbetande personer gör att fler barnläkare får stöttning och möjlighet att forska på kroniska barnsjukdomar. KlaraPapper är en outsourcad ekonomiavdelning hos Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tack vare samarbetet behöver stiftelsen inte lägga kraft på ekonomiadministration utan kan helt fokusera på att fler barn ska få leva ett friskt liv.

Hans Curman, styrelseordförande i Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Astrid Lindgren tog barnen på allvar. Lyssnade på dem, gav dem tid, kärlek och engagemang. Hon berättade om livet för dem, utan att försköna och utan att skrämma. Hennes skrivna ord väckte kraft, gav tröst och förändrade världen. Personerna bakom Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus är inte magiska sagoberättare som Astrid Lindgren, men de har möjlighet att förändra verkligheten för barn som drabbas av sjukdomar i tidig ålder. KlaraPapper tar ansvar för den dagliga bokföringen, rapporter och har koll på flödet och utdelningar så att stiftelsen kan fokusera på att stödja forskare som arbetar för att ge sjuka barn ett friskare liv.

– Vi känner ett stort förtroende för KlaraPapper och har överlåtit hela ansvaret till dem. Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus drivs av passionerade människor som arbetar ideellt. Vi har ingen administrativ avdelning hos oss och då har vi anlitat KlaraPapper som vår outsourcade ekonomiavdelning, berättar Hans Curman, styrelseordförande i Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

KlaraPapper arbetar proaktivt och ser till att stiftelsens finansieringar används på ett korrekt sätt efter deras behov. Det är ett viktigt ansvar både gentemot barnen, forskarna och de som valt att stödja dem. Men också mot Svensk insamlingskontroll, även kallat 90-konton, som säkerställer att organisationer och stiftelser följer regelverken.

– Det gäller att pengarna hanteras med ett stort emotionellt omdöme. Det är individers egna pengar som kan hjälpa ett barn som exempelvis har diabetes 1 och kämpar för sitt liv. Forskningen kan göra att barnet överlever. KlaraPapper agerar alltid etiskt och professionellt. Utöver bokslut och rapporter tar de även ansvar för överföringsdatum, transfereringar och mycket annat, säger Hans Curman.

Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus stöttar forskning kring kroniska sjukdomar hos barn. Stiftelsen ger stöd till barnläkare vid Karolinska sjukhuset så att de har möjlighet att forska på barnsjukdomar och därmed ge sjuka barn möjlighet att leva ett friskt liv.

Läs mer om stiftelsen här: www.barnforskningen.se

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.