Utmanande ekonomistyrning hos Childhood

 

Utmanande ekonomistyrning hos Childhood

När kraven på stiftelser ökar behövs nära samarbeten. Hur kan ekonomistyrning användas för att nå målen? Här ett exempel från Childhood.

Utmaningen
World Childhood Foundation arbetar för förebygga våld och övergrepp av barn. Stiftelsen som grundades år 1999 av H.M. Drottning Silvia verkar allas rätt till en barndom och stödjer runt 100 olika projekt, som drivs av lokala organisationer i 16 länder.

Verksamheten finansieras av företagssamarbeten, privata givare och avkastning på det egna kapitalet.

Stiftelser har generellt som mål att varje skänkt krona ska användas för ändamålet och att varje krona ska nå största möjliga effekt. Den egna uppföljningen och ekonomiadministrationen är därför av stor vikt. Den får dels inte vara för dyr, dels måste den bidra till utvecklingen av verksamheten.

Valet föll på KlaraPapper när Childhood letade efter en stabil samarbetspartner som var oberoende av revisionstjänster. KlaraPapper har sedan dess skött löpande redovisning, lönehantering och rapportering.

Childhood har nya, ambitiösa interna mål samtidigt som de externa kraven ständigt ökar. Hur kan KlaraPapper bidra i detta arbete?

Samarbetet
Konsulterna på KlaraPapper sköter allt löpande arbete, förutom lönehanteringen, på plats hos Childhood. Tre konsulter är i olika grader inblandade i uppdraget, plus två ytterligare som back-up vid exempelvis sjukdom eller semester.

Varje uppdrag behöver specifik kompetens. Hos Childhood är det inte bara årsredovisning utifrån K3-regelverket. Det handlar även exempelvis om rapportering till Svensk insamlingskontroll och FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII har bland annat en välutvecklad kvalitetskod för att säkra organisationernas kvalitetsarbete och interna kontroll.

Samarbetet mellan Childhood och KlaraPapper har vidareutvecklats över tid. Det gäller framförallt ekonomistyrningen. Rapporter och prognoser till styrelse och exekutivkommitté bidrar idag till mer detaljerade beslutsunderlag. KlaraPappers konsulter deltar under planeringsdagar och presenterar resultat på styrelsemöten, vid behov. De stödjer även med kompetens till projektledarna, som ska säkerställa att alla projekt har fungerande ekonomirutiner.

Resultatet
Genom ett verkligt nära samarbete har KlaraPappers konsulter blivit en del av verksamheten. Det bidrar till både engagemang och förståelse för vad verksamheten behöver.

Samtidigt behåller Childhood fördelarna med externa konsulters integritet och yrkeskunnande. Det är också kostnadseffektivt då det finns tillgång till flexibel kapacitet och kompetenser på olika nivåer, när de behövs, utan att ha heltidsanställda.

För KlaraPapper är det ett uppdrag i den allra mest positiva andan – att företaget och konsulterna kan bidra till det viktiga ändamålet med barns rättigheter.

Slutresultatet är det pågående, gemensamma, arbetet för att hela tiden utveckla Childhoods ekonomifunktion. Med ökade interna ambitioner och externa krav blir ekonomistyrningen allt viktigare. Det nära partnerskapet med KlaraPapper bidrar till att fortsatt stärka Childhood.

”KlaraPapper agerar som en verkligt långsiktig samarbetspartner som bidrar till vår ekonomistyrning. Värderingarna hos våra partners är dessutom lika viktiga som professionaliteten.”

Paula Guillet de Montoux, generalsekreterare, Childhood

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan. 

Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm

Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm

Telefon
08-522 49 700

Östersund

Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund

Postadress
Box 221
831 23 Östersund

Telefon
08-522 49 700

Malmö

Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Postadress
c/o Studio, Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

Telefon
08-522 49 700


klarapapper