Kunder
Nära och effektivt när Brandskyddsföreningen och KlaraPapper jobbar ihop
“KlaraPapper förstod vår vision om en effektiv ekonomifunktion och de bemöter oss alltid med bra lösningar.”
Nära och effektivt när Brandskyddsföreningen
och KlaraPapper jobbar ihop
När Brandskyddsföreningen stod inför utmaningen att bygga upp en ny ekonomifunktion tog de hjälp av KlaraPapper för delar de själva inte hade resurser eller kunskap för.
– KlaraPapper kunde snabbt ge oss vägledning och tillsammans kom vi fram till vilka behov vi hade. Jag upplever att KlaraPapper förstod vår vision om en effektiv ekonomifunktion och de bemöter oss alltid med bra lösningar, säger Lena Karlsson, Ekonomichef, Brandskyddsföreningen.

Lena Karlsson har själv en bakgrund inom redovisningsbranschen och vet hur viktigt det är att samarbeta med en byrå som har bred kompetens och flexibla lösningar.

Under tid har parterna utvecklat ett nära samarbete och skapat ett helhetsgrepp vilket lett till ett effektivt arbetssätt. Brandskyddsföreningen har i dag en egen ekonomifunktion men har outsourcat kundfakturor, leverantörsfakturor och redovisning till KlaraPapper.

Att ha ett säkert och fungerande informationsflöde mellan parterna är av stor betydelse för Brandskyddsföreningen. Något som annars kan vara svårt när tjänster outsourcas och leden blir många och information försvinner.

Med KlaraPapper är det enkelt att etablera en god relation, det gör att det blir smidigt att överföra information mellan varandra. Vi har regelbunden kontakt och veckovisa möten för att se till att alla i organisationen håller sig uppdaterade.
Lena Karlsson, Brandskyddsföreningen
Med extern expertis från KlaraPapper kan Brandskyddsföreningen se till att ekonomistyrningen fungerar på bästa sätt. Samarbetet är under ständig utveckling och hela tiden pågår ett arbete för att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra ekonomifunktionen.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärdesräddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.
KlaraPapper har blivit en del i vår verksamhet och de känns alltid nära. Tillsammans kan vi tillgodose verksamhetens behov och driva Brandskyddsföreningen framåt.
Lena Karlsson, Brandskyddsföreningen
Läs mer
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700