Kunder
Hur KlaraPapper stöttar snabbväxande Doktor.se
“Samarbetet fungerar fantastiskt bra. Innan flög vi i blindo och nu tar vi beslut som är baserade på fakta.”
Hur KlaraPapper stöttar snabbväxande Doktor.se
När företag växer snabbt är det extra viktigt att ha bra rutiner och tillförlitliga ekonomiska underlag för att kunna fatta kloka beslut. Samtidigt är det just under snabb tillväxt som detta kan vara svårt att upprätthålla. Det vet Doktor.se. Företaget växte i rask takt, mycket snabbare än de hann rekrytera personal på finanssidan. För att lösa situationen tog de hjälp av KlaraPapper.
– Vi tog flera kapitalinitiativ på kort tid i och med att vi bland annat knöt till oss nya hälsocentraler. På bara några månader gick vi från att vara 12 personer till 93. Vi behövde extern hjälp. KlaraPapper hade gjort ett bra jobb med vår årsredovisning och därför var valet enkelt, säger Adam Rosenholm, finansdirektör på Doktor.se.

Två månader efter att KlaraPapper hade fått uppdraget hade redovisningsteamet hjälpt Doktor.se att komma i kapp med sin redovisning och skapat tydliga rutiner som gör att företaget nu kan växa i samma takt men under kontrollerade former.

– Samarbetet fungerar fantastiskt bra. Varje månad får jag en rapport som jag sedan presenterar för styrelsen. Rapporten är en stark grund i vårt beslutstagande. Innan flög vi i blindo och nu tar vi beslut som är baserade på fakta, säger Adam.

Jag känner en stark tilltro till KlaraPapper. En av de viktigaste anledningarna är att jag kan lita på att de värnar om vår integritet och hanterar våra uppgifter med stor professionalitet. Jag rekommenderar KlaraPapper till alla som växer snabbt och är i behov av struktur.
Adam Rosenholm, Doktor.se
De anpassade månadsrapporterna som KlaraPapper ger Doktor.se har byggts utifrån företagets behov och struktur. Allt för att rapporten ska bli så knivskarp som möjligt och ge insikter som mynnar ut i kloka beslut.

Doktor.se erbjuder en digital service i form av en app som hjälper människor med sjukvårdsrådgivning på distans. Inom tre minuter kan den som söker rådgivning kostnadsfritt få kontakt med en specialistsjuksköterska, barnmorska, läkare eller psykolog. Doktor.se äger dessutom två fysiska vårdcentraler. De är en av landets största aktörer inom digital vård med sina 50 000 användare.
Kontakta oss angående Redovisning
Vill du kontakta oss för att veta mer om Redovisning, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700