Kunder
Effektiviserad och digitaliserad lönehantering för YrkesAkademin
”Vi har fått en partner som hjälper oss att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra våra processer.”
Effektiviserad och digitaliserad lönehantering för YrkesAkademin
Kompetensväxling, minskad sårbarhet och kvalitetssäkrade processer. Vinsterna var många när YrkesAkademin och KlaraPapper slog sina påsar ihop.
YrkesAkademin hade vuxit och blivit allt fler medarbetare, vilket ställde krav på en tydligare och mer proportionerlig lönehanteringslösning.

– Vi ville ta in en extern byrå som kunde hjälpa oss med lönehanteringen och att digitalisera och effektivisera för att minska den manuella hanteringen, säger Richard Bengtsson, HR- och kommunikationschef.

Lösningen blev att outsourca hela lönehanteringen till KlaraPapper.

– Vi ville ha ett tydligt avtal i botten för uppdraget, samtidigt som vi ville jobba med att hela tiden effektivisera processen. Det fick vi med KlaraPapper, säger Richard Bengtsson.

Varje månad träffar en medarbetare på YrkesAkademin kontaktpersonen på KlaraPapper och tillsammans går man igenom månadens lönekörning och om det dykt upp några problem eller funderingar. Sedan har man en ytterligare träff där man tittar på övergripande processer, till exempel lönerevisioner eller utbildning av chefer.
KlaraPapper är en professionell och serviceorienterad byrå. Det är ett väldigt konstruktivt och proaktivt samarbete – de ser saker hos oss och föreslår förbättringar. Vi är jättenöjda.
Richard Bengtsson, YrkesAkademin
Människor byter tjänster, är föräldralediga, går i pension – faktorer som alltid kommer påverka lönehanteringen. YrkesAkademin har bland annat fått hjälp med att utveckla och tillämpa sin pensionspolicy samt hur företaget kan erbjuda sina anställda löneväxling. Det har gjort att HR-avdelningen kan fokusera mer på kärnverksamhet som utvecklings- och policyfrågor och att stärka YrkesAkademins ledarskap.

– Vi har effektiviserat vår lönehanteringsprocess, vilket vi kan se i reda pengar. Vi har fått en mer korrekt hantering av anställningsavtal, som gör att våra medarbetare bättre vet vilka villkor som gäller och lönerna blir korrekta från början. Vi gör mer rätt och korrekt nu och är mindre sårbara i ned- och uppgång, säger Richard Bengtsson och fortsätter:

– Med KlaraPapper har vi fått en partner som hjälper oss att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra våra processer.

När en pandemi plötsligt slår till utan förvarning är det en situation som inte många känner igen. Det har ställt krav på hela samhället, och för YrkesAkademin som permitterade delar av personalen var det en hjälp att få stöttning i den processen.
Vi har fått tillgång till särskild kompetens som vi inte haft tidigare. Det är en stor hjälp för oss att KlaraPapper kan hantera komplexa processer på ett korrekt sätt och det rustar oss för tillväxt.
Richard Bengtsson, YrkesAkademin
Personalsystemet har också fått en mer strukturerad hantering; nu skrivs anställningsavtal direkt i systemet så att all korrekt information finns lättillgänglig och kommer in i lönesystemet.

– Samarbetet med KlaraPapper har inneburit en kompetensväxling på HR-avdelningen, säger Richard Bengtsson.

Under pandemin har behovet av omställning och utbildning ökat och många har velat förkovra sig i nya uppgifter eller rentav studera till något helt annat än vad de arbetar med för tillfället. Där har YrkesAkademin kunnat hjälpa många på vägen mot ett nytt arbete. Med goda rutiner och minskad sårbarhet har nu YrkesAkademin bäddat även för den egna tillväxten.
KlaraPapper är en partner som aktivt jobbar för förbättring, vilket jag tycker är ett uttryck för deras professionalism. Samarbetet är en ömsesidig process där jag hoppas att vi också kan ge insikter som bidrar till KlaraPapper.
Richard Bengtsson, YrkesAkademin
Läs mer
Om YrkesAkademin
YrkesAkademin grundades 1997 och är Sveriges största leverantör av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar. Företagets utbildningar är uppdelade på fyra olika områden: yrkeshögskola, yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning och kortare privat- och företagsutbildning. YrkesAkademin utbildar alla från tandsköterskor och trafiklärare till fastighetstekniker och affärsutvecklare.
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700