Kunder
Kontroll och mer tid för kärnverksamheten
”Hjälpen från KlaraPapper är ovärderlig.”
Kontroll och mer tid för kärnverksamheten
Proaktivt, effektivt och värdeskapande. Så fungerar ekonomihanteringen för Magnus PG Josephson AB.
Magnus PG Josephson AB är specialister på offentlig upphandling och är rådgivare till företag och offentliga verksamheter, med målet att skapa så bra investeringar som möjligt för den offentliga sektorn.

Ända sedan starten har Magnus PG Josephson AB valt att ha hela ekonomifunktionen outsourcad och får hjälp med löpande uppgifter som kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar, bokföring, löner och avstämningar kring momsdeklaration och AGI. Även årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och K10 görs av KlaraPapper.
Hjälpen från KlaraPapper innebär att jag har koll på kassaflödet och alla delar kring redovisningen.
Magnus Josephson, Magnus PG Josephson AB
Samarbetet innebär att man ses en gång i månaden och går igenom fakturering och räkningar. Däremellan har man kontakt kring diverse frågor som kan dyka upp.
Vi har ett tätt samarbete, och det blir som en kollega.
Magnus Josephson, Magnus PG Josephson AB
Som konsult själv är Magnus Josephson van vid outsourcade lösningar från båda håll. Att det blev just KlaraPapper som skulle stå för ekonomihanteringen kom sig av ett tips från Magnus revisor.

– I mitt jobb handlar det om att vara bäst i kundens perspektiv. Jag har förmånen att själv välja mina uppdrag och det är likadant när jag väljer konsulter för det administrativa. Jag har aktivt valt att jobba med just KlaraPapper och min kontaktperson. Jag känner mig väldigt trygg med att pengar går in och ut som de ska, att skatterna är korrekta och att allting görs i tid, säger Magnus.

Magnus PG Josephson AB har varit kund hos KlaraPapper i många år, och kontaktpersonen har varit densamma under åtta av de åren. Relationen präglas av både professionalism och gemyt, något som båda parter värdesätter.

– Jag uppskattar väldigt mycket att min kontaktperson arbetar proaktivt, hon hör av sig innan saker händer. Vi har aldrig hamnat i något problem med KlaraPapper. Kunskapen och råden jag får från KlaraPapper är allt jag behöver för att sköta redovisningen, säger Magnus.

Framtiden för Magnus PG Josephson AB fortsätter att se ljus ut, med ett nätverk med expertkompetens inom juridik, sälj, kommunikation och förhandling. Man har även representation i Bryssel, där man fokuserar på EU- och lobbyinguppdrag.
Samarbetet med KlaraPapper är väldigt effektivt, värdeskapande och trevligt. Hjälpen från KlaraPapper är ovärderlig och innebär att jag kan fokusera mer på min verksamhet och mina kunder. Jag är väldigt nöjd.
Magnus Josephson, Magnus PG Josephson AB
Läs mer
Om Magnus PG Josephson AB
Magnus PG Josephson AB grundades 2009 och har sedan starten varit rådgivare åt fler än 500 kunder i tolv länder. Man är specialister på att få företag att bli mer framgångsrika i sin försäljning till offentlig sektor och på att vinna fler offentliga upphandlingar. Företaget har flera namnkunniga företag på kundlistan och hjälper stora som små företag med allt från ledningsfrågor till anbudsformuleringar och merförsäljning.
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700