Kunder
Utmanande ekonomistyrning hos World Childhood Foundation
”KlaraPapper agerar som en verkligt långsiktig samarbetspartner som bidrar till vår ekonomistyrning.”
Utmanande ekonomistyrning hos World Childhood Foundation
När kraven på stiftelser ökar behövs nära samarbeten. Hur kan ekonomistyrning användas för att nå målen? Här ett exempel från World Childhood Foundation.
World Childhood Foundation arbetar för förebygga våld och övergrepp av barn. Stiftelsen som grundades år 1999 av H.M. Drottning Silvia verkar för allas rätt till en barndom och stödjer runt 100 olika projekt, som drivs av lokala organisationer i 16 länder.

Verksamheten finansieras av företagssamarbeten, privata givare och avkastning på det egna kapitalet.

Stiftelser har generellt som mål att varje skänkt krona ska användas för ändamålet och att varje krona ska nå största möjliga effekt. Den egna uppföljningen och ekonomiadministrationen är därför av stor vikt. Den får dels inte vara för dyr, dels måste den bidra till utvecklingen av verksamheten.

Valet föll på KlaraPapper när Childhood letade efter en stabil samarbetspartner som var oberoende av revisionstjänster. KlaraPapper har sedan dess skött löpande redovisning, lönehantering och rapportering.

Childhood har nya, ambitiösa interna mål samtidigt som de externa kraven ständigt ökar. Hur kan KlaraPapper bidra i detta arbete?
Om samarbetet
Konsulterna på KlaraPapper sköter allt löpande arbete, förutom lönehanteringen, på plats hos Childhood. Tre konsulter är i olika grader inblandade i uppdraget.

Varje uppdrag behöver specifik kompetens.

Hos Childhood är det inte bara årsredovisning utifrån K3-regelverket. Det handlar även exempelvis om rapportering till Svensk insamlingskontroll och FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII har bland annat en välutvecklad kvalitetskod för att säkra organisationernas kvalitetsarbete och interna kontroll.

Samarbetet mellan Childhood och KlaraPapper har vidareutvecklats över tid. Det gäller framförallt ekonomistyrningen. Rapporter och prognoser till styrelse och exekutivkommitté bidrar idag till mer detaljerade beslutsunderlag. KlaraPappers konsulter deltar under planeringsdagar och presenterar resultat på styrelsemöten, vid behov. De stödjer även med kompetens till projektledarna, som ska säkerställa att alla projekt har fungerande ekonomirutiner.
Kontakta oss angående Rapportering
Vill du kontakta oss för att veta mer om Rapportering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.
Resultatet
Genom ett verkligt nära samarbete har KlaraPappers konsulter blivit en del av verksamheten. Det bidrar till både engagemang och förståelse för vad verksamheten behöver.

Samtidigt behåller Childhood fördelarna med externa konsulters integritet och yrkeskunnande. Det är också kostnadseffektivt då det finns tillgång till flexibel kapacitet och kompetenser på olika nivåer, när de behövs, utan att ha heltidsanställda.

För KlaraPapper är det ett uppdrag i den allra mest positiva andan – att företaget och konsulterna kan bidra till det viktiga ändamålet med barns rättigheter.

Slutresultatet är det pågående, gemensamma, arbetet för att hela tiden utveckla Childhoods ekonomifunktion. Med ökade interna ambitioner och externa krav blir ekonomistyrningen allt viktigare. Det nära partnerskapet med KlaraPapper bidrar till att fortsatt stärka Childhood.
KlaraPapper agerar som en verkligt långsiktig samarbetspartner som bidrar till vår ekonomistyrning. Värderingarna hos våra partners är dessutom lika viktiga som professionaliteten.

Paula Guillet de Montoux, generalsekreterare,, Childhood
Läs mer
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700