Att investera i introduktionsdagen är både kul och givande!

fannymm

Maria Bjurström Rosén

Att investera i introduktionsdagen är både kul och givande!

Maria Bjurström Rosén

Maria Bjurström Rosén

Det är viktigt att ha en introduktionsdag för att en nyanställd ska känna sig välkommen. Det är en dag då den nyanställde sätts i centrum och får lära känna företaget. För oss på KlaraPapper är det jättekul med introduktionsdagar och vi får med oss ny energi varje gång. Dagen är även en språngbräda för att visa vår kompiskultur i handling och förmedla känslan av den. Maria Bjurström Rosén, administrativ chef på KlaraPapper förklarar mer om företagets introduktionsdagar för de nya medarbetarna.

Hej Maria! Hur ser en introduktionsdag ut?
– Rent praktiskt består dagen av att våra nya medarbetare får träffa olika nyckelpersoner på KlaraPapper – såsom VD, admin, våra affärsområdeschefer och vår utvecklingschef. Tanken är att få en bredare bild av KlaraPapper än bara just det affärsområde man själv just blivit rekryterad till. Våra nya medarbetare får ta del av KlaraPappers historia och vart vi är på väg. Vi gör en rundvandring på kontoret så de nyanställda får lära känna lokalerna och äter en gemensam lunch. Förut gjorde den nyanställde dagen på egen hand, nu gör de den i grupp. Dels för att det skapar en närmre relation sinsemellan och dels för att de får utbyte av varandra.

Vilken respons brukar introduktionsdagarna ge?
– Responsen efter introduktionsdagen är positiv. Kanske för att man som medarbetare känner sig sedd och de uppskattar att VD och chefer sätter av tid för just deras skull. Om det är en medarbetare som jobbar på annan ort är det jättekul att få ses på Stockholmskontoret och få ansikten på varandra. Vi pratar om kompiskulturen, eller “KP-andan” som vi ibland kallar den, och våra värdeord Trygghet, Utveckling och Engagemang och hur dessa sitter i väggarna. För oss som jobbat länge blir det en uppfräschning av minnet medan de nyanställda får en första idé om vad kompiskulturen är.

Vad känner ni som anordnar dagen?
– En härlig energiinjektion! Vi får en boost av att höra vilka förväntningar de har på dagen, jobbet och arbetsplatsen. De väcker bra idéer och inspiration för framtiden. Det blir även en skön påminnelse om vad vi är bra på och vad vi ska vara stolta över. Den här dagen är viktig både för nya och gamla, det går åt båda håll vilket gör dagen extra givande.

Eftersom du jobbar nära nyrekryterade vill vi avsluta med frågan, vad är det som gör att de söker till KlaraPapper?
– För de som vill jobba på en mellanstor byrå passar KlaraPapper perfekt. Vi är ingen stor drake men inte heller ett litet företag. Vissa har intresse för internationella kunder vilket har gjort att de har sökt hit. Många som söker kan ha jobbat ganska ensamt innan, men här hittat en miljö där det alltid finns kollegor att bolla idéer och ha trevligt tillsammans med. Många som jobbar på KlaraPapper känner att de får utrymme för sin egen professionella utveckling samtidigt som de trivs med sina kollegor, vilket känns roligt att höra eftersom vi jobbar mycket med de bitarna.

Läs mer om KlaraPappers kompiskultur här: Kompiskultur bra för både trivsel och resultat