KlaraPappers samarbete med Winningtemp

fannymm

KlaraPappers samarbete med Winningtemp

Att vara digitala och datadrivna är något KlaraPapper brinner för. Detta gäller inte endast de tjänster vi erbjuder våra kunder, utan även för de tjänster vi tar in och använder oss av själva. För att uppnå en framgångsrik och attraktiv arbetsplats för våra anställda arbetar vi bland annat med verktyget Winningtemp, som hjälper oss följa och förbättra medarbetarnas välmående med utgångspunkt i AI- teknologin.

Det är inte alltid en enkel sak att hålla sina anställda nöjda. Vi tror på att engagerade och motiverade medarbetare är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett företag. Men hur vet man då vad de anställda tycker och tänker? Alla kanske inte vill ta upp missnöje eller förbättringsförslag direkt med sin chef, och som chef kan det vara svårt att få en överskådlig bild över vad de anställda har för behov och önskemål.

Winningtemp är en AI-baserad plattform, som hjälper företag att mäta medarbetarnas upplevelser på arbetsplatsen. Temperaturmätningar sker utifrån data inhämtat från 60 forskningsbaserade frågor som några i taget skickas ut till de anställda. Beroende på svar kan följdfrågor förekomma till den anställde och varje vecka skickar systemet ut rapporter till respektive chef med temperaturer, insikter och kommentarer utifrån de insamlade, anonyma svaren. Det finns 9 olika temperaturer och dessa används för diskussion och jämförelse inom organisationen, men även i jämförelse med andra organisationer som använder verktyget. Man kan även titta på de olika temperaturerna baserat på åldersspann och anställningslängd.

KlaraPappers HR-ansvarige, Maria Bjurström, säger att hon och områdescheferna tittar extra mycket på temperaturerna till exempel vid förändringar som chefsbyten, arbetstoppar eller omstruktureringar inom företaget. De arbetar även med att kombinera data från Winningtemp med annan data, exempelvis från tidredovisningsverktyg, för att kunna använda information om de anställdas välmående för att utveckla cheferna och verksamheten.

Winnningtemp själva beskriver sin grund- och framtidsvision så här:

”Vi på Winningtemp brinner för att skapa framgångsrika arbetsplatser. Winningtemp föddes från en enkel idé – om du kan kombinera all forskning kopplat till att bygga en blomstrande arbetsplats, med en plattform som hjälper ledare att applicera den kunskapen i sin egen organisation, kan vi göra verklig skillnad. Det är vad vi har fokuserat på sedan dess.

Nu fokuserar vi på att stärka hela livscykeln för en medarbetare, från onboarding till offboarding. Vårt mål är att stärka potentialen hos medarbetarna och maximera resultaten i organisationen genom att förbättra det övergripande välmåendet, förebygga sjukskrivningar, negativ stress, förbättra produktivitet och engagemang.”

Läs mer om KlaraPappers arbete med Winningtemp i det kundcase de gjort om oss på deras hemsida!