Lönekartläggning för rätt lön och nöjdare medarbetare

fannymmNyheter, Spaning

Lönekartläggning för rätt lön och nöjdare medarbetare

En bra genomförd lönekartläggning ger många fördelar: nöjdare medarbetare, tydligare ledarskap och en attraktivare arbetsplats. Lönekartläggningen ska göras årligen och har du fler än 10 medarbetare ska dokumentationen vara skriftlig. Gruvar du dig och tycker det är besvärligt? Det finns hjälp att få, här får du några praktiska tips på vägen.

– En noggrann lönekartläggning ger väl underbyggda löner, nöjdare medarbetare som känner sig rättvist behandlade och chefer som känner sig trygga i lönesättningen. En god lönebildning är bra för hela företaget, säger Karin Häggström, vd för Vitavia som är KlaraPappers samarbetspartner.

Lönekartläggning görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Eventuella skillnader som upptäcks i en lönekartläggning ska kunna motiveras utifrån sakliga förhållanden. Arbetsgivaren ska också göra en handlingsplan för att utjämna eventuella osakliga skillnader.

De företag som har ett bra system för sin lönehantering, till exempel genom KlaraPapper, har en fördel när de ska göra sin lönekartläggning. Då finns den mesta informationen redan i systemet och arbetet med att samla in ytterligare uppgifter förenklas. KlaraPapper erbjuder i samarbete med Vitavia kunderna hjälp med hela lönekartläggningsarbetet.   

Tre goda råd för en bra lönekartläggning

  1. Se till att ha en lönepolicy som talar om hur företaget jobbar med lönesättning samt vad som värderas. Det är en viktig utgångspunkt för hela arbetet
  2. Gör ett grundligt arbete med att värdera de olika befattningarna i organisationen. Grunden till befattningsvärdering är komplexitet, krav och inflytande på organisationens utveckling. Det finns särskilda metodiker för detta. Ta gärna hjälp så blir det rätt från början.
  3. Öppenhet och förankring i organisationen. Chefer och medarbetare ska förstå hur och varför lönekartläggningen görs och känna sig trygga med företagets lönesättning.

Att göra en lönekartläggning steg för steg

  • Steg 1: Kartläggning av anställningsvillkor och praxis
  • Steg 2: Befattningsbeskrivningar och befattningsvärdering (samma kriterier för alla befattningar)
  • Steg 3: Identifiera och gruppera lika och likvärdiga arbeten i enlighet med Diskrimineringslagens riktlinjer.
  • Steg 4: Kartläggning och analys för att identifiera eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns lönenivåer.
  • Steg 5: Dokumentation, lönekartläggning.
  • Steg 6: Vidta aktiva åtgärder, oskäliga löneskillnader ska rättas till under en 3-årsperiod.