NAV – effektivt och snabbt för rätt företag

fannymmNyheter, Spaning

NAV – effektivt och snabbt för rätt företag

Sandra Olofsson och Kajsa Fried, redovisningskonsulter på KlaraPapper

Att jobba som redovisningskonsult på en byrå kräver stor kunskap om olika ekonomisystem. Ett och samma system passar inte alla kunder och det finns mycket att vinna på att välja rätt. Ett system som till exempel passar utmärkt för företag med varulager är Microsoft Dynamics NAV. Sandra Olofsson och Kajsa Fried, redovisningskonsulter på KlaraPapper, var nyligen på kurs i Southampton i England för att lära sig mer om systemets möjligheter. 

– Den stora vinsten med NAV är att det är ett system som samlar allt i ett – ordrar, varulager, kassa, ekonomisystem och så vidare. Det gör det möjligt att enkelt och snabbt upptäcka och åtgärda fel. Du kan följa upp verksamheten i nutid och behöver inte invänta en rapport, säger Kajsa Fried.

Eftersom systemet innehåller all väsentlig information om företaget finns det också möjlighet att göra inställningar som automatiserar och underlättar vardagen. Till exempel går det att göra en inställning som innebär att när lagerstatus av en viss produkt sjunkit till under 100 skickas automatiskt en beställningsorder om påfyllning.

– Det är ett komplext system och för att få ut mesta möjliga av det behöver det sättas upp rätt och anpassas efter företagets verksamhet. Oftast behöver man hjälp både av en IT-konsult som kan systemet och tekniken och av en redovisningskonsult som kan företagets ekonomi och behov, säger Sandra Olofsson.

I dagsläget är det förhållandevis få redovisningskonsulter i Sverige som är duktiga på NAV, detta trots att det är ett system som många företag är intresserade av.

– När vi gick utbildningen var vi de enda svenskarna och de enda redovisningskonsulterna. Alla andra var IT-konsulter. Det är viktigt att vi på KlaraPapper håller oss i framkant när det gäller kunskap om olika system så att vi kan hjälpa kunderna att välja det som är mest optimalt för dem, säger Kajsa Fried.

Nyfiken på NAV? Tre goda råd!

  • Utgå från era behov när ni väljer system. Till exempel NAV passar bäst för lite större företag med varulager.
  • När det är dags att implementera NAV krävs både redovisningskompetens och IT-kompetens. Systemet ska både fungera tekniskt och utifrån era specifika konton, momssatser, redovisningsnormer och behov av beslutsunderlag/rapporter.
  • Köp inte bara systemet utan också supporten. Det krävs tekniskt underhåll för att kunna utnyttja systemet till dess fulla potential.