Outsourcing av löner – en trygg lösning för ditt företag

fannymm

Outsourcing av löner – en trygg lösning för ditt företag

Oavsett storlek på företaget är det bra att ha en lönespecialist som har koll på både regelverk och nya bestämmelser. Därmed finns det ingen som behöver utesluta möjligheten att outsourca sin lönehantering.

Det är viktigt att gå in med rätt förväntningar i ett samarbete för att uppnå ett bra slutresultat. I fråga om outsourcing är det lätt att tro att du därmed inte behöver tänka mer på löneberedning. Men det är helt fel! För att outsourcing av löner ska bli en lyckad investering för dig som företagare krävs det att du går in med inställningen att lönebyrån och du ska bli samarbetspartners. Ett tätt samarbete, där kommunikation är nyckelordet.

Medarbetarna är det viktigaste du har i ett företag och en lönespecialist ser till att alla medarbetare får rätt lön i rätt tid. Företag som gör sina löner själva brukar i regel vara mer sårbara, då ingen kan styra över livets skeenden. Lönebyråer arbetar i team med backup ifall någon skulle bli sjuk en längre tid eller byta tjänst.

Satsa på en byrå som har auktoriserade lönekonsulter enligt SRF:s standard SALK (Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter). Då vet du att du får tillgång till både den kunskap och den kompetens du behöver.

Fundera över vilka andra delar just ditt företag kan behöva innan du bestämmer dig för att outsourca löneadministrationen. Det kanske finns mer du vill ha hjälp med? Utöver att bereda löner, kan din lönebyrå hjälpa till med andra uppgifter som för dig som företagare kan vara väldigt tidskrävande. Till exempel arbetsgivarintyg och rapportera till försäkringskassan. Optimera samarbetet. Systemen i dag har stöd för att hantera mängder av information som sedan kan omvandlas till rapporter, statistik och annan nyttig information för dig och ditt företag.

Vill du veta mer? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på KlaraPapper så hjälper vi dig!

Läs mer här om varför byråer med auktoriserade lönekonsulter är att föredra: Auktoriserade lönekonsulter – ett gott tecken