Priser per lönespecifikation

fannymmSpaning

Priser per lönespecifikation

Vad är priset per lönespec? Det är en fråga som både du och många andra ställer sig. Nedan kan du läsa om några tankar om vad som påverkar priset per lönespec.

Svaret är: ”Det beror på”, men du läser ju inte detta för att få det svaret. Men En checklista med olika faktorer som påverkar priset kan vara en hjälp på vägen att förstå olika vad som bestämmer priset för en lönespecifikationen.

Antal anställda: Att det går snabbare, per person, att göra löner för många än för ett fåtal personer är ganska självklart. Därför brukar större företag, allt annat lika, ha ett lägre pris per specifikation. Samtidigt så har de bolag som har högre omsättning på medarbetare, som säsongsbetonade verksamheter eller butikshandel, en högre kostnad per lönespecifikation.

Komplexitet: Det är också ganska självklart att ju mer komplext själva arbetet är, desto större blir kostnaden per specifikation. Men vad är då komplexa löneuppdrag?

  1. Om bolaget har kollektivavtal. T.ex. så är IF Metalls och försäkringsbranschen typexempel på lite krångligare kollektivavtal, medan Unionens tjänstemannaavtal är inte lika komplext.
  2. Verksamheten. Om bolaget t.ex. har hit eller utsänd personal eller verksamhet utomlands är det också ofta en sak att ta fasta på.
  3. Ägande och bransch. Slutligen så kräver ägarstyrda bolag, och bolag i vissa branscher lite mer flexibilitet i lönehanteringen.

Processer och system. Om bolaget har rätt system och processer kan priset per lönespec påverkas i rätt riktning. Allmän ordning och reda i bolaget brukar vara en bra indikator samt att man har haft kompetenta personer som sätter upp lönesystem och processer.

Flexibilitet. Ju större flexibilitet företaget behöver, desto högre blir priser per lönespecifikation. Om man har samma personer månad för månad, och de har samma lön månad för månad för månad, så blir såklart jobbet annorlunda mot de som vill eller behöver ändra varje månad på grund av t.ex. likviditetsproblem.

Service. Sist men inte minst så har services ett stort inflytande på priset per lönespec. Om man har ett bolag där alla medarbetare ringer till outsourcingpartnern med frågor, och dessa frågor ska svaras omgående blir priset därefter. Om man å andra sidan har t.ex. en intern HR person som svarar på dessa frågor så blir såklart priset lägre.

Med allt detta sagt, var landar priset? De stora bolagen, med flera hundra anställda som har bra systemstöd och även intern support så landar priset någonstans runt 200 kronor per lönespec. Om du å andra sidan är ett internationellt bolag som precis anställt en första anställd, som är bosatt utomlands, så kan priset ibland bli mer än det dubbla.

Sist men inte minst: Glöm inte bort att kostnaden för dålig kvalitet är påtaglig. Att få felaktiga löner, eller har en dålig löneprocess, är ett stort irritationsmoment för alla era medarbetare. Bilden nedan säger det bäst. Så välj alltid en kompetent lönepartner som står för hög kvalitet.

Läs mer om våra tjänster inom lönehantering här!