Skillnaden mellan bokslut och årsredovisning

fannymmNyheter, Spaning

Skillnaden mellan bokslut och årsredovisning

Den största skillnaden mellan ett bokslut och en årsredovisning är att årsredovisningen, för de flesta företag, är en offentlig handling som ska lämnas in till exempelvis Bolagsverket eller Länsstyrelsen beroende på bolagsform. Årsredovisningen sammanfattar bolagets räkenskaper och består i regel av en balansräkning och en resultaträkning samt noter med tilläggsupplysningar och en förvaltningsberättelse. Beroende på bolagets form och storlek kan det finnas ytterligare krav på innehåll och formalia i årsredovisningen.

Bokslutet gör vi för att stämma av och få en rättvisare bild av bolagets balansräkning och resultaträkning vidbokslutsårets slut och kvalitetssäkra bolagets finanser. Vi gör avstämningar för att exempelvis se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt redovisningsperiod och vi kontrollerar att bolaget betalar rätt skatt och moms och gör korrekta avsättningar till exempelvis periodiseringsfonder. Man kan säga att bokslutet ligger till grund för en korrekt årsredovisning samt för företagets inkomstdeklaration. Alla som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och bokföringen ska avslutas med bokslut, det vill säga balansräkning och resultaträkning.

De flesta företag har en revisor som granskar bokslutet och årsredovisningen. För en del företag är detta ett krav medan det är frivilligt för andra, det beror bland annat på bolagsform och storleken på bolaget.

Camilla Jansson Cserkuti
Redovisningskonsult på KlaraPapper
camilla.jansson@klarapapper.se