Vad ett engagemangsbesked är och varför din redovisningsbyrå vill se det

fannymm

Vad ett engagemangsbesked är och varför din redovisningsbyrå vill se det

Som egenföretagare är det många ekonomiska termer att hålla reda på. En del hjälper givetvis din redovisningsbyrå dig med men det finns också de bitar du måste ordna med på egen hand – även om det handlar om att stötta din revisor i hans eller hennes arbete. Ett sånt exempel är ditt bolags engagemangsbesked vilket du måste tillhandahålla din redovisningsbyrå med en gång per år och själv måste be din företagsbank om.I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta gällande just engagemangsbesked. Vi går igenom vad ett engagemangsbesked är, varför din redovisningsbyrå behöver det, och vad de använder det till, samt hur det är kopplat till ditt årsbokslut.

Definitionen av ett engagemangsbesked

Ett engagemangsbesked är ett utlåtande du får från den bank som du använder för ditt företag. Utlåtandet redogör för ditt bolags totala engagemang hos din bank. Det är alltså en full förteckning över i stort sett alla detaljer och händelser du har med din bank under ett års tid. Detta visar ditt bolags totala tillgångar och skulder hos banken upp till ett specifikt angivet datum.

Det vanligaste syftet med ett engagemangsbesked är att sammanställa ditt bolags årsbokslut. Det är din revisor eller redovisningsbyrå som kommer att be dig om ditt engagemangsbesked då de behöver se ett direkt och oberoende bevis på de totala åtaganden du har hos din bank.

Vad ett engagemangsbesked innehåller

Ett engagemangsbesked innehåller alltså en detaljerad förteckning av det engagemang du och ditt bolag har med din bank. Förutom saldon på alla de bankkonton ditt bolag har i banken framgår även en mängd annan viktigt information. Vi listar dem här.

Krediter

Krediterna i ditt engagemangsbesked visar en beteckning av de lån du och ditt bolag har i banken.

Garantier

En garanti innebär när någon av dina motparter vid bedrivandet av ditt bolags verksamhet ställer krav på en garanti från din bank som en säkerhet vid till exempel ett avtal. Ditt bolags garantier i banken finns också med på ditt engagemangsbesked.

Panter

Om du har satt någon egendom i pant som säkerhet för ett lån hos banken kommer det också finnas med i ditt engagemangsbesked, listat under panter. Ett vanligt exempel av pant kan bestå av lös egendom som till exempel en värdepappersdepå.

Borgen

Du kan också be en person att gå i säkerhet för ett lån som du tar. Detta kallas att teckna borgen, eller att gå i borgen för någon annan. Den som går i borgen för ditt lån kallas borgensman och är därmed skyldig att betala räntor och amorteringar om du själv inte längre skulle kunna betala. Dina borgen finns också med i ditt engagemangsbesked.

Särskilda villkor eller covenanter

Ibland kan banken ställa krav på att du som låntagare måste uppfylla vissa villkor (covenanter) vid givna tidpunkter under den tid då du betalar tillbaka på ditt lån. Om dessa villkor inte uppfylls kan banken säga upp ditt lån. Dessa villkor är alltid listade i ditt engagemangsbesked.

Upplupna räntor

Om ditt bolag har räntor att betala till banken som hör till det aktuella räkenskapsåret men som ännu inte har betalats kallas de för upplupna räntor. Det är alltså räntekostnader som ännu inte är betalda. I din balansräkning redovisas dessa kostnader som interimsskulder. Du hittar också dina upplupna räntor i ditt engagemangsbesked.

Vart kan du hitta ditt engagemangsbesked?

Det är relativt enkelt att hitta ditt engagemangsbesked via din internetbank. Genom att legitimera dig med e-legitimation så kan du beställa ditt besked som sedan skickas direkt till dig eller om du föredrar, direkt till din revisor.

Om du använder flera olika banker för ditt bolag måste du be om ett engagemangsbesked från varje bank.

Vad ett engagemangsbesked kostar

Trots att engagemangsbeskeden ofta är enkla och standardiserade till sin utformning kan de ändå variera något i pris beroende på vilken bank du använder för ditt företag. I vissa fall är det gratis för dig att plocka ut ditt engagemangsbesked men det kan från vissa banker kosta runt 200 kr per gång du plockar ut ditt besked. Då detta är något du oftast inte gör mer än en gång om året är 200 kr också den totala kostnaden du behöver räkna med.

Varför din redovisningsbyrå vill se ditt engagemangsbesked

När du jobbar tillsammans med en redovisningsbyrå måste de alltid få tillgång till ditt engagemangsbesked. Även om de kan se dina kontoutdrag och liknande så kan du ju i ditt bolag använda flera olika bankkonton. Genom att ge din revisor ditt engagemangsbesked kan han eller hon se den totala och övergripande bilden av ditt bolags samlade aktiviteter med din bank. Var därför beredd på att din redovisningsbyrå alltid kommer att be dig om ett engagemangsbesked när det är dags för ditt årsbokslut eller årsredovisning.

Vad din redovisningsbyrå använder ditt engagemangsbesked till

När din redovisningsbyrå ber dig om ett engagemangsbesked är det för att de vill checka av att allt är helt korrekt när de summerar året för ditt bolag och gör din årsredovisning. Det är viktigt att varje litet öre stämmer in till sista raden och din revisor måste därför se till att han eller hon inte har missat något konto du använder där också någon eventuell skuld kan gömma sig som inte syns på ett vanligt kontoutdrag.

Din redovisningsbyrå behöver alltså se ditt engagemangsbesked för att kunna stämma av sammanställningen av alla dina engagemang i banken mot ditt bolags räkenskaper och årsredovisning. De allra flesta redovisningsbyråer vill att ditt engagemangsbesked skickas direkt till dem från banken via post.

Ett årsbesked – vad är det?

Ditt bolags årsbesked visar statusen av dina lån och kontor per den 31 december av det föregående räkenskapsåret. Det visar också betalda och erhållna räntor under samma tidsperiod. Ditt årsbesked används därför som underlag till deklarationen för ditt bolag vilket i sin tur visar vilka uppgifter som har lämnats till skatteverket.

Engagemangsbesked – en del av ditt årsbokslut

Ett bokslut är en sammanfattning av ditt företags bokföring vid slutet av ett räkenskapsår. Med det innebär bland annat en sammanställning av ditt företags alla transaktioner. Det är därför ditt engagemangsbesked behövs för att din revisor ska kunna sammanställa ditt årsbokslut.

Reglerna för ett årsbokslut skiljer sig beroende på vilket typ av företag du driver och även på storleken av ditt bolag. Bra att veta är att aktiebolag som följer regelverket K2 kan lämna in sin årsredovisning digitalt. Ditt årsbokslut behöver inte offentliggöras.