Outsourcing av lönehantering & löne­administration

Outsourcing av olika funktioner är ett populärt och flexibelt val för företag som vill fokusera på kärnverksamheten. Det finns många dokumenterade fördelar med outsourcing, som t.ex. flexibilitet och riskminimering.

Stark efterfrågan på outsourcing av löner – här är varför
Vi på KlaraPapper har sett en starkt växande efterfrågan på outsourcing av lönehanteringen och har frågat oss varför företag just idag tittar på det alternativet:

  1. Det första som kommer upp är den ökade regulativa bördan som GDPR och lagändringar innebär. Med ett bra personuppgiftsbiträdesavtal och instruktion kan man utnyttja den kompetens som en outsourcingpartner besitter inom de områdena.
  2. En annan sak vi hör från våra kunder är att de tycker att kvalitén blir bättre med en outsourcingspartner. Svensk lönelagstiftning är relativt komplex och det finns många fallgropar för en oerfaren löneadministratör. Eftersom vi har över 20 lönekonsulter finns det alltid någon att fråga ingen konsult jobbar ensamt på sina uppdrag.
  3. På KlaraPapper arbetar vi alltid i team så när du outsourcar lönehanteringen till oss finns det alltid backup i form av konsulter som kan lönehanteringen för ditt företag. Många företag ser den extra tryggheten som en stor fördel vid outsourcing.
  4. En kostnadseffektiv lösning är viktigt för de allra flesta, och genom att använda rätt kompetens för rätt uppgift, får man en kostnadseffektiv lösning att outsourca lönehanteringen.
  5. Något som vi själva gärna poängterar, är vår förmåga att skapa bra rapporter från lönedatat med analysverktyget Power BI. Det finns väldigt mycket information som våra kunder kan nyttja från sin eget lönedata som t.ex. omsättning på medarbetare, kostnader av sjukfrånvaro och löneutveckling. I många fall kan det vara analyser som ger företag en konkurrensfördel, genom att man får bättre koll på vad som ofta är sin största kostnad – löner.

Enkel lönehantering i Stockholm & Östersund

Vi på KlaraPapper har under snart femton år hjälpt företag med sin löneoutsourcing. Att fler nu verkar förstå värdet av en duktig lönepartner är oerhört inspirerande för oss. Om ni har tankar och frågor runt löneoutsourcing, tveka inte att kontakta oss eller att fylla i vårt kontaktformulär här nedan.

 

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.