Alexander värdesätter goda relationer

 

Alexander värdesätter goda relationer

Alexander Ott

Beskriv KlaraPapper som arbetsplats?
KlaraPapper har en lättsamt och öppen atmosfär som bidrar till hög trivsel på jobbet. Det finns mycket kunskap inom företaget och en given kultur att dela med sig till varandra och att utvecklas tillsammans. Vi anställda har stor frihet under ansvar vilket skapar bra förutsättningar för att uppnå goda resultat.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Alla relationer som jag får möjlighet att bygga, både inom och utom företaget. Det är stor variation av kunder och jag gillar verkligen att hitta olika lösningar för varje specifik kund.

Hur länge har du jobbat på KlaraPapper?
I sammantaget 3,5 år. Min första anställning varade i 3 år innan jag bestämde mig för att prova ett annat jobb. Efter min återanställning har jag nu jobbat på KlaraPapper i 6 månader.

Varför slutade du? Och varför valde du att komma tillbaka?
Jag blev erbjuden en tjänst på en bekants konsultbyrå och bestämde mig för att prova det. Tiden på annan arbetsplats gav mig bra erfarenheter och möjlighet att reflektera över min tidigare anställning på KlaraPapper. Jag saknade den goda personalpolitiken och insåg allt eftersom att jag ville tillbaka. Nu vill jag fortsätta att utvecklas inom företaget och se vad framtiden ger.

På KlaraPapper har ni något som kallas för "Kompiskulturen" vad är det?
Det går ut på att vi tillsammans skapar och vidhåller en bra kultur där vi respekterar varandra. Det bidrar till en bra stämning med högt i tak. Vi är här på samma villkor och oavsett vilket område du tillhör inom organisationen så hjälper vi varandra.

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.