KlaraPapper under Corona

 

KlaraPapper under Corona

I en tid där vi tvingas ställa om våra liv på många sätt, så har KlaraPapper, precis som alla andra företag, fått ställa om mycket av sin verksamhet. Vi har haft fördelen att sedan innan ha arbetat mot ett helt digitaliserat arbetssätt, vilket har underlättat övergången till helt digitala möten och möjliggjort att majoriteten av KlaraPappers personal kan arbeta hemifrån och fortfarande hålla kvalitativa leveranser till våra kunder.

 Men vad tycker KlaraPappers medarbetare om denna omställning, och hur förhåller vi oss till denna underliga tid?

Vi ställde fyra frågor till några av våra medarbetare.

Hur tycker du det har varit att jobba hemifrån under den senaste månaden?

”I början kändes det ovant och lite konstigt, men ganska fort kom jag in i det och det går lika bra som att jobba från kontoret. Jag har en extra skärm hemma så det är skönt att ha dubbla skärmar även hemma. Det funkar också väldigt bra att ha möten över Teams. ”

”Det har fungerat bra, men vissa dagar är lite tyngre än andra. Även om det funkar bra med uppkopplingar och program så saknar man att träffa sina kollegor och bara kunna fråga en fråga som dyker upp.”

Vad har varit den största utmaningen?

”För mig som bor själv, är det en utmaning att man har så lite social stimulans.”  

”Att inte träffa alla härliga kollegor som annars ger mig energi. Det är mycket tystare och tråkigare i den bemärkelsen att sitta hemma och jobba. Jag saknar att träffa alla på jobbet!! ”

Har du fått med dig något positivt ur denna kris?

”Ja, man funderar mer på vad man har, både privat och jobbmässigt och uppskattar det mer.”

”Att det ändå går så bra att vara social via de digitala medel vi har. Vi har haft fredagsfikan med hela kontoret, kontorsmöten, gruppmöten och till och med en AW. Det känns kul att det ändå funkar så pass bra. Framöver, när detta är över, kommer nog resandet och främst det arbetsrelaterade resorna att minska när man har vant sig med att det går (nästan) lika bra att ha möten digitalt.”

Hur tycker du KlaraPapper har hanterat den rådande situationen?

”Jag tycker att det varit bra med kontorsgympa och att man försöker hålla kontakten så mycket. Sen har vi haft mycket bra möten om hur vi ska hantera allt med krispaketen och så vidare.”

”Jag tycker KlaraPapper har hanterat situationen bra. Vi har följt vad regeringen och folkhälsomyndigheten säger och de råd som de kommit ut med angående att jobba hemma om man kan, undvika rusningstider i kollektivtrafik med mera. De som vill jobba hemma gör det och de personer som vill jobba på kontoret får också göra det. Vi har fått löpande information om hur företaget tänker och resonerar kring detta.”

Sammanfattningsvis så har omställningen av arbetsplatsen inte varit ett problem för arbetet och leveranserna på KlaraPapper, men den sociala biten är det som våra medarbetare saknar mest. Även om det ordnats digitala sammankomster, så vill vi alla umgås med våra kollegor i verkliga livet. Detta reflekterar förmodligen samhället i stort just nu ganska bra; det fungerar och rullar på, men vi alla känner oss lite mer ensamma. Det enda vi kan göra är att stötta varandra och hoppas att vi snart kan titta tillbaka på denna tid och känna att vi klarade av det, och kanske till och med utvecklades av det.

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.