KlaraPapper växer med kontor i Malmö

 

KlaraPapper växer med kontor i Malmö

Elena Svensson, KlaraPapper Malmö

Den 1 december startade KlaraPapper kontor i Malmö. Idag är det bara Elena Svensson som jobbar där, men förhoppningen är att etableringen ska ge nya spännande uppdrag och därmed behov av fler konsulter.

– Målbilden är att vi ska vara cirka åtta anställda här i Malmö om fem år, berättar Elena Svensson.

För att det ska bli möjligt krävs att Malmöföretagen får upp ögonen för KlaraPapper.

– Just nu jobbar jag mycket med att nätverka, träffa folk och presentera KlaraPapper i olika sammanhang. Det finns mängder av roliga och spännande uppdrag här, men konkurrensen är också tuff, säger Elena Svensson.

Elena är själv ursprungligen från Malmö och hon hoppas att tidigare kontakter inom det skånska näringslivet ska vara till nytta.

– Tack vare uppbackning från kollegor i både Stockholm och Östersund står KlaraPapper väl rustad för att ta emot nya förfrågningar från företag i Malmö som behöver löne- och redovisningstjänster, säger Elena Svensson.

Malmö är också en viktig knytpunkt internationellt. Företag från Köpenhamn, Tyskland och England ser ofta Malmö som ingången till Sverige.

– KlaraPapper har lång erfarenhet av att arbeta med internationella företag så jag hoppas att vi även ska få fler förfrågningar inom det området, säger Elena Svensson. 

Om KlaraPapper

KlaraPapper erbjuder löne- och ekonomi­­tjänster, men vårt erbjudande sträcker sig längre än så. Vi drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där vi på djupet förstår våra kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar och därigenom kan hjälpa till att bygga starka företag.

Vi jobbar inom två huvudområden: redovisning och ekonomistyrning samt lönehantering och personaladministration. Inom dessa områden erbjuder vi hjälp med att förenkla, driva och styra. Lösningarna är flexibla och skalbara, vilket gör att vi kan samarbeta under många, många år. För oss måste det inte handla om ren outsourcing, det kan lika gärna vara att ni behöver en rekrytering, eller rätt kompetens på plats hos er.

Förenkla

Vi ser över vilka delar som går att digitalisera och effektivisera. Vi inför nya rutiner och digitala verktyg för att det ska bli enklare och mer tidseffektivt.

Driva

Vi hjälper till med att driva ekonomifunktionen löpande inom bokföring, fakturering, bokslut etc. Våra nyckelord är kvalitet, kunskap, och kundnära relationer.

Styra

Vi erbjuder kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning som ger bra underlag för att styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.