Rapporteringtjänst

Vi hjälper företag att utveckla och visualisera sin rapportering så att den är grunden för bra beslut. Dessutom möter vi upp mot krav på säkerhet och regelefterlevnad, som till exempel GDPR. Inga fler excelblad som skickas via email och rapporter som inte matchar varandra.

Vår rapportering bygger på Microsofts Power BI som ingår i Office 365. Kopplingar är redan gjorda till flera löne- och ekonomisystem, så det är lätt att komma igång. Nu finns det ingen ursäkt att inte ha koll på vad sjukfrånvaron kostar eller om tillväxten kommer från nya eller befintliga kunder.

Hör av er till oss för en demo!
 

Vad behöver du?

Förenkla

Någon som kan införa nya rutiner och digitala verktyg för löne- och utläggshanteringen.

 • Nulägesanalys
 • Genomgång av processer, rutiner och kompetenser
 • Förslag på organisation och ansvarsfördelning
 • Förslag på verktyg och automatisering
 • Implementation så att det fungerar

Låt oss tillsammans göra förenklingsprojektet enkelt. Kanske kan vi lösa det under ett möte och stegvis under uppstarten? Eller behövs en större insats i ert fall? Och det är inte säkert att det är KlaraPapper som sedan ansvarar för den löpande driften – det kanske du gör själv.

Driva

Rätt personer som kan ansvara för mitt företags löpande löne- och utläggshantering.

 • Närvarorapportering
 • Tidredovisning
 • Reserapportering
 • Utläggsredovisning
 • Lönebearbetning
 • Lönerapportering
 • Semesterhantering
 • Utbetalningar
 • CSR-förfrågningar
 • Kontrolluppgifter
 • Statistikinlämning
 • Årsskiftesrutiner
 • Anställningsintyg
 • Anställningsavtal

Styra

Stöd inom rapportering och PA samt bättre underlag för att styra verksamheten.

Inom löne- och personaladministration skapas en stor mängd data. Denna data kan omvandlas till insikter som bidrar till att styra verksamheten. Vi erbjuder:

 • Nulägesanalys med målbild
 • Förslag på styrmedel, rapporter och verktyg
 • Förändringar i rapporteringsrutiner
 • Implementation så att det fungerar

Så säger våra kunder

Löneuppdrag med extra omsorg
Hur kunde personaladministrationen hos Utvecklingspedagogik förbättras via ett kortsiktigt bemanningsuppdrag?

LÄS MER

Uppstarten med East Capital
Uppstart av lönehantering i internationella koncerner som East Capital ställer höga krav på KlaraPapper.

LÄS MER

Värdet av ordning och reda hos Safeside
Hur går det när ekonomirutinerna verkligen sätts på prov? Ett börsnoterat företag genomförde en due diligence hos Safeside.

LÄS MER