Vi förenklar er redovisning och ekonomistyrning
Behöver ni bättre struktur och kvalitet i er redovisning? Låt oss bli din ekonomiavdelning. Helt eller delvis. Löpande eller en kortare period. Du bestämmer.
Tre sätt vi kan hjälpa er på
1. Få hjälp med hela ekonomiprocessen
Vi har många konsulter med bred erfarenhet av olika system och branscher och kan hjälpa er med en effektiv lösning för ekonomifrågor. Allt från löpande ekonomihantering till årsrutiner och koncernbokslut.
2. Outsourca en del av processen
Om ni har behov av att lämna ifrån er en del av ekonomiprocessen, som exempelvis leverantörsreskontra, kan våra konsulter sköta den processen smidigt på distans.
3. Förstärk din ekonomifunktion
Om du har ett tillfälligt eller långsiktigt behov av att förstärka din ekonomifunktion kan våra konsulter hjälpa till på plats eller på distans. Oavsett om det är en ekonomiassistent eller vd:ns högra hand ni söker kan vi avlasta er i arbetet.
Vi har konsulter med erfarenhet av affärssystemet Dynamics NAV, regelverket IFRS och såklart Fortnox och andra namnkunniga system. Samtidigt är vi systemoberoende – vi använder det som passar dig bäst.
Effektivisera er verksamhet med KlaraPapper
Förenkla ert företagande
Vi går igenom processer, rutiner och kompetenser, föreslår verktyg och ger råd för effektiv implementation. Vi hjälper er att komma igång och finns tillgängliga för löpande drift.
Driv och utveckla er verksamhet
Vi ser till att rätt personer ansvarar för ert företags löpande bokföring, fakturering, bokslut och skatter. Få hjälp med bolagsformalia, löpande ekonomiarbete, rapportering, analys och rådgivning.
Få en tydligare styrning
Få överblick med kvalitativ rapportering och väl underbyggd rådgivning. Med nulägesanalys och förbättringsförslag kan ni styra verksamheten mot lönsam och hållbar tillväxt.
Så här skulle vårt samarbete kunna se ut.
Vad säger våra kunder?
Vi känner ett stort förtroende för KlaraPapper och har överlåtit hela ansvaret till dem. Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus drivs av passionerade människor som arbetar ideellt. Vi har ingen administrativ avdelning hos oss och då har vi anlitat KlaraPapper som vår outsourcade ekonomiavdelning.
Hans Curman, Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Läs mer
Kontakta oss
Vill du veta mer om Redovisning? Fyll i ett par uppgifter så återkommer vi.
Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 71, Stockholm
Postadress
Box 1062
101 39 Stockholm
Telefon
08-522 49 700
Östersund
Besöksadress
Akademigatan 4A, Östersund
Postadress
Box 221
831 23 Östersund
Telefon
08-522 49 700