Värdet av ordning och reda hos Safeside

KUNDCASE – REDOVISNING & LÖN

Hur går det när ekonomirutinerna verkligen sätts på prov? Ett börsnoterat företag genomförde en due diligence hos Safeside.

”Vi har samarbetat med KlaraPapper i över 10 år. Det känns tryggt med en partner som kan hjälpa oss både med det löpande och när frågor ställs på sin spets. Under en due diligence-process, som genomfördes av ett börsnoterat företag, fick vi verkligen se värdet av ordning och reda.”

– Niklas Chachalatos, delägare Safeside Solutions AB

Utmaningen
Safeside Solutions specialiserar sig på konsulttjänster inom informationssäkerhet. Bolaget har idag 16 medarbetare. Ekonomiadministrationen kretsar kring samarbetet med KlaraPapper och ett helintegrerat webbaserat affärssystem.

Safeside tidrapporterar och fakturerar själva i verktyget, medan KlaraPapper sköter det övriga löpande arbetet med redovisning och lönehantering.

Förutom access i realtid via webben får Safeside månatliga rapporter, utifrån avstämda balanskonton. KlaraPappers redovisningskonsult levererar även en resultatanalys med sammanfattande reflektioner från månaden som gått.

En nylig utmaning var att bolaget skulle förvärvas av ett utländskt börsnoterat företag. Det var dags för due diligence. När någon utifrån granskar räkenskaperna och administrationen ställs allt på sin spets. Är redovisningen och rutinerna i ordning?

Samarbetet
Safeside och den kundansvariga konsulten på KlaraPapper bokade in ett arbetsmöte. Safeside hade fått en inledande frågelista från det börsnoterade företaget. Denna gicks igenom och man diskuterade vilka andra frågor som kunde komma upp under due diligence-processen.

KlaraPappers konsult tog fram material inför DD-mötet, som skedde i KlaraPappers lokaler under stor sekretess. Enbart den huvudansvariga konsulten visste vad mötet handlade och vilka som skulle delta.

På mötet presenterade den kundansvariga konsulten både ekonomisk status och utveckling, men framförallt hur ekonomi- och lönehanteringen fungerar, med bland annat ansvarsfördelning, processer och IT-verktyg.

Resultatet
Efter en dryg månad beslutade det börsnoterade företaget, Nixu Corporation, att förvärva Safeside Solutions.

KlaraPapper och Safeside kunde direkt svara på de frågor som ställdes och det behövdes inga fortsatta utredningar. Även de digitala verktygen, där utvecklingen kan följas i realtid, hade förstärkt det positiva intrycket.

Safeside fortsätter sitt positiva samarbete med KlaraPapper. Just nu planeras nästa steg i utvecklingen av ekonomi- och lönehanteringen.

Läs gärna mer om Safeside Solutions, www.safeside.se.