Löneuppdrag med extra omsorg hos Utvecklingspedagogik

KUNDCASE – LÖN

Hur kunde personaladministrationen hos Utvecklingspedagogik förbättras via ett kortsiktigt bemanningsuppdrag?

”Under en period när vi själva saknade resurser anlitade vi KlaraPapper för att sköta vår lönehantering. Samtidigt utvecklade deras konsult rutiner och rapporter för vår personaladministration – något vi har stor glädje av idag.”

Susanne T-son, HR-chef, Utvecklingspedagogik Sverige AB

Utmaningen
Utvecklingspedagogik Sverige AB driver skolor och omsorgsverksamhet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Lönehanteringen var en mycket viktig del i UP:s verksamhet. Antalet medarbetare varierade över tid, likaså varierade anställningsformerna och arbetstiderna. De hade vid den här tiden drygt 300 medarbetare. Det var viktigt att verkligen förstå kollektivavtalen, det egna lönesystemet och den egna verksamheten för att lönerna skulle bli rätt.

UP hanterade lönerna internt, men löneadministratören hade efter ett antal år valt att gå vidare i karriären. Tiden var kort och det var inte helt enkelt att hitta en ersättare. Vem kunde ansvara för lönehanteringen?

Samarbetet
UP kontaktade KlaraPapper som just då hade lediga resurser för ett tillfälligt uppdrag. En kundansvarig lönekonsult kunde direkt kliva in och sköta lönehanteringen.

Uppdraget var tänkt att pågå under ett par månader, men det förlängdes vid ett flertal tillfällen. Under tiden kom UP och KlaraPapper överens om att ta chansen att vidareutveckla löneadministrationen.

Uppsättningen av lön- och tidredovisningssystemen förbättrades, rutiner förenklades och chefer utbildades.

Ett viktigt område var framtagande av rapporter, inte bara kring månadens lönetransaktioner och semesterskuld utan även nya personalrapporter. Genom dessa kunde UP bland annat följa upp visstidsanställningar som i sin tur kunde kopplas till förbättrad resursplanering av verksamheten.

Resultatet
KlaraPapper kunde lösa resursfrågan. Samtidigt fick UP en uppgraderad lönefunktion, med bättre fungerande system, rutiner och rapporter som bidrog till att styra verksamheten.

KlaraPapper bemannade lönefunktionen tills en nyanställd löneadministratör var introducerad och på plats.

Läs mer om Utvecklingspedagogik på utvecklingspedagogik.se